Privacy

Jouw privacy vinden we belangrijk. Als je op het SamenMatchenWerkt-portaal inlogt worden gegevens en activiteiten geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen, zodat je ze op ieder moment kunt bekijken. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens. Als je reageert op een opdracht of vacature, dan komt je reactie terecht bij de opdrachtgever. Gedurende de wervingsfase blijft je reactie voor hem of haar zichtbaar. Informatie over matches bewaren we gedurende twee jaar. Als je erom vraagt zullen we deze gegevens verwijderen. Stuur dan een e-mail naar samenmatchenwerkt@ipo.nl.

Voor de technische ondersteuning van het SamenMatchenWerkt-portaal heeft IPO een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met ‘Sollicity B.V.’. Sollicity registreert alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor je gebruik van het SamenMatchenWerkt-portaal. Sollicity heeft geen inzage in de overige personeelsgegevens en heeft alleen toegang tot geregistreerde gegevens rondom het gebruik van het SamenMatchenWerkt-portaal. IPO heeft een ‘bewerkersovereenkomst’ met Sollicity B.V. afgesloten om de bescherming van deze gegevens te borgen.